ALFACJ

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره ALFACJ

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ALFACJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق هیجان و بدجور ماشین باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش عوض شد و لیدر جدید خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کلا به نظرم فکشن خفنی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. ALFACJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق هیجان و بدجور ماشین باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش عوض شد و لیدر جدید خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کلا به نظرم فکشن خفنی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 3. ALFACJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از از هیجان خوشم میاد و دسته ی متوسط رو دوست دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 4. ALFACJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از کار کردن و پول در اوردن خوشم میاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4
 5. ALFACJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دونبال هیجان میگردم و از دسته متوسط خوشم میاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از دسته متوسط خوشم میاد و هیجان دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4
 6. ALFACJ

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دونبال هیجان میگردم و از دسته متوسط خوشم میاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از دسته متوسط خوشم میاد و هیجان دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4
 7. ALFACJ

  • سن واقعی:16 • اسم واقعی:سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی آرام هستم ولی از هیجان خوشم میاد. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون درآمد خوبی دارد و به این فکشن علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن شما خاص هست و من هم از خاص بودن خوشم میاد. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار
 8. ALFACJ

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشرو مهربان با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از فکشن شما خیلی خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن شما خاصه منم خاص بودن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار