Amirsarkino

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Amirsarkino

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amirsarkino

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلیل خاصی نداره - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچی
 2. Amirsarkino

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلیل خاصی نداره - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچی
 3. Amirsarkino

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلیل خاصی نداره - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچی
 4. Amirsarkino

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: شغل غیر قانونی • شاهد ها: هیچکس • مدرک/عکس یا فیلم:
 5. Amirsarkino

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2 تا 7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیلی نداشت میخواستم بیام دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3
 6. Amirsarkino

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی عالییی!
 7. Amirsarkino

  اگه از لانچر استفاده کنیم دیگه نیازی به گرفتن فیلم از بازی در مواقع ایونت و وار نیست؟؟؟
 8. Amirsarkino

  عکس از کنترل پنل شما: عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: حمل گان و تیر اندازی • شاهد ها: ... • مدرک/عکس یا فیلم:
 9. Amirsarkino

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 
 10. Amirsarkino

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 
 11. Amirsarkino

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 
 12. Amirsarkino

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و بازی های انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16-22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3