Sepehr7

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  110
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

6 دنبال کننده

درباره Sepehr7

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 02/04/2002

آخرین بازدید کنندگان نمایه

392 بازدید کننده نمایه
 1. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اکانت مولتیه قبلا فکشن نبودم باهاش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 I`Hurt i`Learnd I`Changed
 2. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اکانت مولتیه قبلا فکشن نبودم باهاش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 I`Hurt i`Learnd I`Changed
 3. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم دیگه تو سواله قبلی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 I`Hurt I`Learnd I`Changed
 4. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخئاستم برم یجا بهتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم دیگه خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2
 5. Sepehr7

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ هنوز به این سوال فکر نکردم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ هنوز به این سوال فکر نکردم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم یادم نیست بعده یه مدت اومدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم دیگه همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +2 I`Hurt I`Learnd I`Changed
 7. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سواله سختیه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله حال میکنم باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم دیگه باحاله حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +8 ((بد بده حتی بنویسیش با خوشنویس)) I`Hurt I`Learnd I`Changed
 8. Sepehr7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سپهر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سواله سختیه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله حال میکنم باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم دیگه باحاله حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +8 ((بد بده حتی بنویسیش با خوشنویس)) I`Hurt I`Learnd I`Changed
 9. Sepehr7

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیدونم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عوض شده نظری ندارم چون شناختی ندارم ((بد بده حتی بنویسیش با خوشنویس))
 10. Sepehr7

  با سلام شکایت شما تایید شد فرد مورد نظر 240 دقیقه به Admin Jail افتاد +بسته شد I`Hurt I`Learnd I`Changed
 11. Sepehr7

  با سلام شکایت شما رد شد امکانه گرفتنه MInigun از Hoster هم هست ((اگر هم از Event باسه سو استفاده از باگه نه دستوراته Event)) +بسته شد I`Hurt I`Learnd I`Changed
 12. Sepehr7

  با سلام شکایت شما تایید شد فرد مورد نظر 360 دقیقه از صحبت کردن محروم شد +بسته شد I`Hurt I`Learnd I`Changed
 13. Sepehr7

  با سام شکایت شما تایید شد فرد مورد نظر 240 دقیقه از صحبت کردن محروم شد +بسته شد I`Hurt I`Learnd I`Changed
 14. Sepehr7

  با سلام شکایت شما رد شد مدارک نشون دهنده توهین به شما نیست +بسته شد I`Hurt I`Learnd I`Changed
 15. Sepehr7

  @TlGeR شما مدرکی از Trade دارید؟