dayrage

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  34
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره dayrage

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 2. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11الی12 13الی15 17الی 19 22الی24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان زیادی در این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستان زیادتری پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4یا5بار
 3. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11الی12 13الی15 17الی 19 22الی24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان زیادی در این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستان زیادتری پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4یا5بار
 4. dayrage

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود براش ارزو موفقیت می کنم
 5. dayrage

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود براش ارزو موفقیت می کنم
 6. dayrage

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):17-8-2020 الی 20-8-2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خوب نبودن اینترنت
 7. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست های زیاد پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 8. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست های زیاد پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 9. dayrage

  اسم داخل بازی deadheroلیدری ملایم
 10. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیق پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 3 بار
 11. dayrage

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست جدید پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1&2
 12. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6یا 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): در اینجا رفیق دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیق جدید پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 یا 2
 13. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11الی12 13الی15 17الی 19 22الی24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان زیادی در این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستان زیادتری پیدا می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4یا5بار
 14. dayrage

  اسم داخل بازی deadhero لیدری دسته ملایم اسم داخل بازی deadheroلیدری ملایم
 15. dayrage

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6یا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11الی12 13الی15 16الی18 22الی 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): در این فکشن دوست ارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست بیشتری پیدا خواهم کرد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3 بار