Amin2050

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

4 دنبال کننده

درباره Amin2050

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و تاکسی رانی را دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه متناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد میام انجمن
 2. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 3. Amin2050

   • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 4. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 5. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 6. Amin2050

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر گل و خیلی خوب و عالی
 7. Amin2050

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2020/4/20 تا 2020/4/21): - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ درس دارم
 8. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 9. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 10. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار
 11. Amin2050

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر گل و خیلی خوب و عالی ولی اقلیت کم هیجان
 12. Amin2050

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نتوع کمی داره . خستگی داره و مسافر کم هست - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر گل و خیلی خوب و عالی ولی اقلیت کم هیجان
 13. Amin2050

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و معلمی را خیلی زیااااد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه متناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد میام انجمن
 14. Amin2050

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و تاکسی رانی را دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیه متناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد میام انجمن