AliKey

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره AliKey

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  AliK2

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AliKey

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 الی 01:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30کلمه): برای اینکه لیدر فعال خوبی داره و این فکشن بهم پیشنهاد شده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطره علاقه و پشت کارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی5
 2. AliKey

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و صمیمی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 الی 01:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30کلمه): برای اینکه لیدر فعال خوبی داره و این فکشن بهم پیشنهاد شده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطره علاقه و پشت کارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی5
 3. AliKey

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ فکشن حوصله سر بریه با شرایط الان - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 4. AliKey

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پای کار و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): روزی 10 ساعت از 14:00 تا 2:00 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینک تجربه بیشتری کسب کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهم پیشنهاد شده و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بسیار
 5. AliKey

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پای کار و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): روزی 10 ساعت از 14:00 تا 2:00 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینک تجربه بیشتری کسب کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهم پیشنهاد شده و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بسیار
 6. AliKey

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پای کار و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): روزی 10 ساعت از 14:00 تا 2:00 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینک تجربه بیشتری کسب کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهم پیشنهاد شده و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بسیار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 7. AliKey

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پای کار و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): روزی 10 ساعت از 14:00 تا 2:00 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینک تجربه بیشتری کسب کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهم پیشنهاد شده و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بسیار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار
 8. AliKey

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای تجربه فکشن های دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر ناب مشتی خاکی 
 9. AliKey

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و رانندگی خوبی دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 1:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینک لیدر خوبی داره و بهم پیشنهاد شده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به رانندگی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 2بار
 10. AliKey

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش قول فعال پرکار و در اقلیت معلم مدرسه میخواهم بیام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای کسب تجربه بیشتر از دیگر فکشن ها • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که اقلیت خوبیه و ازش راضیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر علاقه ی زیاد به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 11. AliKey

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله‌. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تجربه کردن فکشن های دیگر و برای پیشرفت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی تو لیدری تکه
 12. AliKey

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش، با انگیزه، قوی و سرسخت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پنج ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 19:00-02:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این اولین فکشنم هست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ واسه شروع بهترینه، لیدر خوبی داره و بهم توصیه شده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واسه شروع بهترینه، لیدر خوبی داره و بهم توصیه شده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1-3 بار