Behnamox

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Behnamox

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Behnamox

  با سلام من توسط Maede 200 دقیقه mute شدم و دلیلشو نمیدونم اگر اسکرین شاتی دارند به عنوان دفاعیه از خود آپلود کنند تا من هم جواب بدم
 2. Behnamox

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوبیم با همه کنار میام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و اومدن به NG • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام تو NG هستن و داشتن علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس میکنم برای تیراندازی ساخته شده ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 3. Behnamox

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوبیم با همه کنار میام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 14 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و اومدن به فکشن پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام اونجان و داشتن علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس میکنم جای مناسبی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 4. Behnamox

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی : 23 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، باحال ، .. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت و بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بدلیل بیکاری و کمبود حقوق • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بهترین فکشن و کار زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با این فکشن حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. Behnamox

  • سن واقعی: بهنام • اسم واقعی: 23 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بهنام هستم پسری سر به زیر و عاشق سیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 الی 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و بیکاری زیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم به کشتن خلافکار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق و مزایا خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار
 6. Behnamox

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نازیلا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری سربه زیر و خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و بیکاری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار زیاد است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هم کار زیاد هست هم مزایای خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟3الی4 بار
 7. Behnamox

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: نازیلا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری سربه زیر و خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و بیکاری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار زیاد است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هم کار زیاد هست هم مزایای خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟3الی4 بار
 8. Behnamox

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: نازیلا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نازیلا هستم دختری خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و بیکاری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به FBI علاقه دارم و حقوق خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون FBI پلیس است و حقوق خوبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی4 بار
 9. Behnamox

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: نازیلا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دختری سربه زیر و خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم و بیکاری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار زیاد است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هم کار زیاد هست هم مزایای خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟3الی4 بار