reza1385

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره reza1385

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. reza1385

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت کم کمش • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم این اولین فکشن است • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامد کسب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. reza1385

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و کم حرف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول در اوردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. reza1385

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم تا حالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. reza1385

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 5. reza1385

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 6. reza1385

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم تا حالا فکشنی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. reza1385

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم تا حالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبیست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. reza1385

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشکلی با دیگران ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تغییر میکنه معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم تا حالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای خوبی است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار