HOSEEN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره HOSEEN

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

282 بازدید کننده نمایه
 1. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پیشرفت علاقه دارم و لیدر خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 2. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پیشرفت و قوی تر شدن گانریم علاقه دارم و لیدر خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی زیاد خوب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و به پلیس علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 4. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی زیاد خوب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و به پلیس علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 5. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی زیاد خوب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و به هیتمن علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 6. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی زیاد خوب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و به پلیس علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی زیاد خوب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و به پلیس علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پیشرفت و قوی تر شدن گانریم علاقه دارم و لیدر خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 9. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله و این کار رو دوست دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 10. HOSEEN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و برای به دست اوردن تلاش میکنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟: 03:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ادم های خوبی داره و این فکشن رو زیاد دوست دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار