samanshahabi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره samanshahabi

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/01/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  oxyegen

آخرین بازدید کنندگان نمایه

80 بازدید کننده نمایه
 1. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: mehrad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب و عاشق دسته متوسط بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت کم کم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حوصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام اینجان و گانری کنم و تقویت شم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر عزیز ترین رفیقم ٌ WBLACK • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار به باالا
 2. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: mehrad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر خوب سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدوونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): من تو این فکشن سابم اسم قبلی اکانتم nekapo هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رنکم بالاست و میتونم و لیاقتشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 به بالا
 3. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب .رفیق بازو دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چند وقت نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم و میدوونم موفقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قانون های لازمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار بع بالا
 4. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 12 ساععت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست روزو شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم چند وقت تو گیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه زیاد _ گانر خوب عاشق ای فکشنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شرایطشو دارم + سابقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ کم کم 5 بار
 5. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلایل شخصی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شرایطشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار بع بالا
 6. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت بع بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبوودم چندوقت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانر خوبیم و معلمم رضا ویسکی بووده و بخاطر اون • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 5 بار
 7. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب .رفیق بازو دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چند وقت نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم و میدوونم موفقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قانون های لازمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار بع بالا
 8. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خوب .رفیق بازو دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چند وقت نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم و میدوونم موفقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قانون های لازمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار بع بالا
 9. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر وگانر خووب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست بیشتر شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشنو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست قبلا توش بوودم اسم قبلی اکم nekapo بووده که عوض کردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی 5 بار به بالا
 10. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 12 ساعت به بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست ولی بیشتر شبا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم البته با این اک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رانندگیم خوبه و میخوام رنک 2 شم و برم دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فک نمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی 6 .7 بار
 11. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: رانندگی عالی و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی بیش از 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبوودم البته با این اک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشنو دوست دارم و رفیقام اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رانندگیم خووبه و کاره خودمو انجام میدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 10 بار
 12. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: رفیق بازو دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم ولی با اک قبلیم ار2 بوودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا بوودم و کاملان اشنا هستم باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا توش بوودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 15 دروغ نگم
 13. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر خووب . رفیق باز و دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 12 ساعت اگر حال داشته باشم نداشتع باشم زیر 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست 24 ساعته • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبوودم ولی با اک قبلیم فکشن اس ای ار 2 بوودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لولم کمه بدلیل اک جدید ولی با اک های دیگه بوودم و همه سی ام دی و قانونارو بلدم برای لول هم بگم طی 3 رووز به بالای 10 میرسونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانر خوبی ام ادعا ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 20 بار
 14. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: mehrad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و رفیق باز و دیوونه سرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست ولی همه ساعتا هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اکم بن شد و تک جدید زدم میخوام از نو شروع کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اک قبلیم توش بوودم قانوناشو بلدم و عاشق این فکشنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش بوودم و فوت و فنشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 20 بار
 15. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال. پرکار. رفیق باز. دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 7 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): در مددت معینی بازی نمیکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطر یک شکایت و نرفتن یک عدد رب • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه بهترین لیدری که میتووونه تو فکشن ها باشه اینجاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر فعالبووودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 به بالا