samanshahabi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره samanshahabi

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

37 بازدید کننده نمایه
 1. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: mehrad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و رفیق باز و دیوونه سرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 16 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معین نیست ولی همه ساعتا هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اکم بن شد و تک جدید زدم میخوام از نو شروع کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اک قبلیم توش بوودم قانوناشو بلدم و عاشق این فکشنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش بوودم و فوت و فنشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای 20 بار
 2. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال. پرکار. رفیق باز. دیوونه ارساکیا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 7 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): در مددت معینی بازی نمیکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطر یک شکایت و نرفتن یک عدد رب • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه بهترین لیدری که میتووونه تو فکشن ها باشه اینجاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر فعالبووودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 به بالا
 3. samanshahabi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب پرکار و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): در مدت معینی نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطر یک رب نرفتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جایی باحالیه دوستام اینجان گانره خووووبیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون شرایطشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی از 5 بار زیاد تر
 4. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 15 اسم واقعی:سامان در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب.فعال.خوشرفتار روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5 و بعضی وقتا به 8 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): در مدت معینی بازی نمیکنم چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من عضو هیچ فکشنی نبودم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامد بالا.علاقه شخصیم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علاقه زیادم و حفظ تمامی قوانین و این فکشن روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5تا6 بار
 5. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 15 اسم واقعی:سامان در 30 کلمه خود را توصیف کنید: رفیق باز عاشق ارساکیا روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدووووونم چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تو هیچ فکشنی نبودم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی باحاله رفیقام اونجان چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدوووونم شاید یاد دادنش روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6
 6. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 15 اسم واقعی:سامان در 30 کلمه خود را توصیف کنید: رفیق باز عاشق ارساکیا روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدووووونم چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اصلا تو هیچ فکشنی نبودم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضرت علی میفرماید< معلم بودن و اموختن نعمت بزرگیست> چه تو بازی چه تو واقعی چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدوووونم شاید یاد دادنش روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا6
 7. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی:15 اسم واقعی:سامان در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عاشق ارساکیا دیوانه رانندگی روزانه چقدر بازی می کنید؟6 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟نمیدونم چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ نمیدوونم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):خیلی خوبه چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدوووونم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 8. samanshahabi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 15 اسم واقعی: سامان در30 کلمه خود را توصیف کنید: کار کن با یه عالمه رفیق روزانه چقدر بازی میکنید: واقعیت نمیدونم ولی زیاد درچه ساعت هایی بازی میکنید: نمیدوونم چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدوونم برای چه میخواهید به ای فکشن بیایید ؟(حداقل30 کلمه): چون بعضی از دوستام اونجان و ازش تعریف کردن چرا فکر میکنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست: نمیدوونم شاید بخاطر خلوتیش و قانونای جالبشه روزانه چقدر انجمن را چک میکنید: 2تا 3 بار چک میکنم