NEGA

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره NEGA

 • درجه
  عضو
 1. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ارین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با ادب قانونمند انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جالب نبود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانریم خوبه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنیدپنج بار
 2. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ارین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با ادب، قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00الی به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و دفعه پیش که پستم قبول شد. چون درخوسات دادم رد شد و ببخشید. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم کسایی که تو فکشن هستن. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 3. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ارین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با ادب،قانونمند،انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 4. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ارین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00الش 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم و اول فکر کردم جای خوبی نیست ولی الان میدونم خوب هستش. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 5. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: آرین • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب قانونمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 6. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:آرین عالی • اسم واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب ، قانونمد ، انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحال است. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می خواهم گان داشته باشم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 7. NEGA

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی هستش.راضیم.
 8. NEGA

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2020/02/06تا 2020/02/07 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ ناتوانی در حضور در راب به دلیل درس.
 9. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب.قانونمند.انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خیلی حوصله سر بر بود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پر پول است. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فینگلیش خوبی دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 10. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب.قانونمد.انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خیلی حوصله سر بر بود. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون برای پر کردن وقت ازاد خیلی مناسب است. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ وقت ازاد زیادی دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 11. NEGA

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ندارم. • توضیحات: تیراندازی عضو دسته متوسط به شهروند و کشتن و ترکاندن ماشین او. • مدارک (فیلم یا عکس):
 12. NEGA

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله.کاملا - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حوصله سر بر است. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر خیلی خوبی داشتم ازش راضیم.
 13. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب.قانونمد.انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00الی 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول زیادی دارد. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقت ازاد زیادی دارم که می خواهم از ان استفاده کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 14. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب.قانومند.انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون وقت ازاد زیادی در سرور دارم و می خواهم از این وقت استفاده کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون وقت ازاد زیاد دارم و اینه پول خوبی هم دارد. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 15. NEGA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب،قانومند،آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی3 ساعت و در روزهای تعطیل 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00الی 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه بسیار زیادی دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تمام سی ام دی های مربوطه رو بلدم و خیلی عاشق این کار هستم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار