Killme

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  6
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Killme

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعلا و علاقه مند به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (۱۰:۰۰-۲۰:۰۰) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چند مدتی نبودم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مند به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه من در این فکشن است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 2. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعلا و علاقه مند به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۰ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (۱۰:۰۰-۲۰:۰۰) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چند مدتی نبودم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مند به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه من در این فکشن است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 3. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰-۰۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مندی ب فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از رانندگی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 4. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۱۲ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰-۰۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه مندی ب فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از رانندگی خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 5. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق ماشین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ماشین دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ماشین دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2
 6. Killme

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولا بازی میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از روی علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2