Grav1ty

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Grav1ty

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 06/07/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  M.R.Gh.B

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر با اطلاعات مفید درباره ی بازی ها و با تجربه . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار به بالا
 2. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر کار بلد . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف و پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ استعداد و داشتن اصلاعات کافی در این کار . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 3. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و به رول پلی علاقه دارم و از این کار خوشم میاد . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): توصیه دوستان و همینطور کسب درآمد خوب . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و استعداد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 4. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و گانرم. به رول پلی علاقه دارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانرم .تجربه وار زدن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 5. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و به بازی های رول پلی علاقه دارم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و درآمد خوب . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی دارم . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 +
 6. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و گانرم. به رول پلی علاقه دارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانرم .تجربه وار زدن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 7. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمرم و گانرم. به رول پلی علاقه دارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست.بیشتر غروب ها. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانرم .تجربه وار زدن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 8. Grav1ty

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیرم و گانرم. به رول پلی علاقه دارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانرم .تجربه وار زدن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5