mohamad

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mohamad

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم مغرور . عصبی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 6:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون بهش علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دسته متوسط علاقه دارم و فکر میکنم جای مناسبی باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 2. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم مغرور . عصبی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 6:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون بهش علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دسته متوسط علاقه دارم و فکر میکنم جای مناسبی باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 3. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبی ام .مهربون .مغرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به NG • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم و مدت زیادی توی این فکشن بودم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه زیادی تو این فکشن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 4. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور . آروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 6:00 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو هیچ فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه و درآمد خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 5. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبی ام . مغرور . خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 6:00 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم به گارد ملی بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدت زیادی تو دپ بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 5 بار
 6. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور . رفیق دوست . آدم خوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 تا 2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم به Ng بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدت زیادی تو این فکشن بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 5 بار
 7. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور ,عصبی, رفیق باز , آدم خوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا عصر ها از 6 تا 12 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم به فدرال بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم و مدت زیادی تو دپ بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدت زیادی تو دپ بودم و میتونم تو این فکشن موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 8. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مغرور به رفیقام اهمیت میدم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 یا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست معمولا بعد از ظهر ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل رسیدگی نکردن به رنک آپ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوست دارم دلیل خواصی ندارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستانم در این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 9. mohamad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبی ام . همه جوره پشت رفیقام هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست بیشتر شب ها از ساعت 8:00 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به گاردملی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گاردملی را دوست دارم و بیشترین تایمم توی این فکشن بوده. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه زیادی در این فکشن دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار