MrError3000

هلپر های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  24
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره MrError3000

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 03/16/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  [Mr_[Error

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اخلاق خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: 3 بار
 2. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اخلاق خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: 3 بار
 3. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اخلاق خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: 3 بار
 4. MrError3000

 5. MrError3000

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. MrError3000

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/05/25 تا 2020/05/30 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت هستم
 7. MrError3000

  عالی
 8. MrError3000

  یکم باس سخت شده ولی عالیه
 9. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت (پراکنده) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رفتن به فکشن ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 10. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت (پراکنده) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رفتن به فکشن ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 11. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت (پراکنده) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رفتن به فکشن ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 12. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت (پراکنده) • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رفتن به فکشن ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشنو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. MrError3000

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی بود
 14. MrError3000

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد عادی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00 - 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانین راحتی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 15. MrError3000

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: -- • توضیحات: ایشون گفتن که من ابیوز اکتیویتی کردم و مدرک دارن در حالی که اکتیویتی من 15 بود. میخواستم ببینم مدرک ایشون از چیه که مشخص شه من کاری کردم یا نه • مدارک (فیلم یا عکس):