H0t

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره H0t

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که زیاد وار نمی گذاشتند • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که باحال هست و از نظر hq بهتر هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلد هستم و زیاد وار رفتم و بلد هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 یا 21بار
 2. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که خیلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 یا 21بار
 3. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که خیلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 یا 21بار
 4. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که زیاد خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20 یا 21 بار
 5. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر باحال و خوش اخلاق و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم وانتدها را بگیرم و یا این که بکشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلد هستم و دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 26بار
 6. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر باحال و خوش اخلاق و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم وانتدها را بگیرم و یا این که بکشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلد هستم و دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 26بار
 7. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر باحال و خوش اخلاق و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلد هستم و دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 26بار
 8. H0t

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون که خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 یا 8 بار
 9. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون که خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلد هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 یا 11بار
 10. H0t

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون که خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 یا 11بار
 11. H0t

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: سلام من اومدم در news گفتم که تبلیغات خود را به ما بسپارید و این آقا اومده فحش داده • مدارک (فیلم یا عکس): http://s7.picofile.com/file/8290294426/sa_mp_017.png
 12. H0t

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و مهربانی هستم و با کسی دعوا ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که فاکشنش زیاد خوب نبود و لیدرش هم خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که دوست دارم و حقوق خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که دوست دارم و همه لایس میخواهند و فاکشنش را بلد هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 یا 8 بار