Dayne

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Dayne

 • درجه
  تازه کار

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Bezare nanat

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی - ساکت - بدون حوصله - عجول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 -3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17 تا 18 - 23 تا 01 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن (در این اکانت) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رسیدن به بالاتر از رنک 2 - پول - علاقه به فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت تر بودن کاری که انجام میدم و دوست داشتن این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 2 بار
 2. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی - ساکت - خسته - بدون حوصله - عجول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 -3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17 تا 18 - 23 تا 01 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن (در این اکانت) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عضو بودن در گذشته - علاقه بیشتر به این فکشن و حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری و HQ مکان مناسب - آشنایی با اعضا - موفق ترم تو این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 2 بار
 3. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (درآمد) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 , 2 بار
 4. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (درآمد) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 , 2 بار
 5. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (درآمد) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 , 2 بار
 6. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (درآمد) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 , 2 بار
 7. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (درآمد) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 8. Dayne

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): افراد اشنا داخل فکشن (بیشتر فقط برای جوین دادن داخل دسته متوسط) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد آشنا داخل فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار