corsair

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره corsair

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  TGALI

آخرین بازدید کنندگان نمایه

126 بازدید کننده نمایه
 1. corsair

  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال آماده برای کار و بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵-۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ ۲۰-۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن و روسیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسون میباشد و علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳-۴ بار
 2. corsair

  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال آماده برای کار و بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵-۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ ۲۰-۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن و روسیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسون میباشد و علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳-۴ بار
 3. corsair

  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال علاقه به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۱-۱۴ و ۲۰-۱۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسون میباشد و شدیدا علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار
 4. corsair

  - - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تنوع - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی هم لیدر قبلی dani و هم لیدر جدیدمون .ashkan عالی هستن.
 5. corsair

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: http://agsa.arsacia.ir/players/general/ReZa(m) • توضیحات: ایشون سرویس هارو اکسپت میکنن بعد کنسل میکنن • شاهد ها: - • مدرک/عکس یا فیلم: عکس
 6. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور پرو همیشه انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ یا ۸ ساعت شایدم بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ و ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دنبال کار خوب میگردم و این کار برای شروع خوب است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت میباشد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۶ یا ۷ بار
 7. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور پرو همیشه انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ یا ۸ ساعت شایدم بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ و ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دنبال کار خوب میگردم و این کار برای شروع خوب است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت میباشد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۶ یا ۷ بار
 8. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور پرو همیشه انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ یا ۸ ساعت شایدم بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ و ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دنبال کار خوب میگردم و این کار برای شروع خوب است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت میباشد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۶ یا ۷ بار
 9. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Ali • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور پرو همیشه انلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ یا ۸ ساعت شایدم بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰-۱۴ و ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دنبال کار خوب میگردم و این کار برای شروع خوب است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت میباشد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۶ یا ۷ بار
 10. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب صبور و آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ساعت بد میتینگ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانین رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 11. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب صبور و آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ساعت بد میتینگ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانین رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 12. corsair

  - - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بد موقع بودن ساعت میتینگ - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هیچی کارش خیلی درسته فقط روز میتینگ بده
 13. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب صبور و تقریبا همیشه آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدیدی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانین رو خوندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 14. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور و آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 15. corsair

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و صبور و آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار