MaryaMii

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

3 دنبال کننده

درباره MaryaMii

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/10/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

378 بازدید کننده نمایه
 1. MaryaMii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه با کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5تا 9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 2. MaryaMii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه با کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5تا 9 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 3. MaryaMii

  UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ زمان کافی ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ندارم
 4. MaryaMii

 5. MaryaMii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه با کسی کاری ندارم . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجرببه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. MaryaMii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی کاری ندارم سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00_24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. MaryaMii

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3/4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 8. MaryaMii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:20 • اسم واقعی: مریم در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال، مهربون، سرم تو کار خودمه با کسی کاری ندارم مسئولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ، هیجانی که داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باحاله و دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 9. MaryaMii

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به اقلیت دیگه برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه
 10. MaryaMii

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: توضیحات: همان طور که در عکس مشاهده کردین 1-اشون DM میکنن 2-اسلحه دارن.‬‎ • شاهد ها: - • مدرک/عکس یا فیلم:
 11. MaryaMii

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی کاری ندارم سرم تو کارمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (18:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:هیجان کافی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اروم مهربون فوش هم نمیدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هیجان زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 12. MaryaMii

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری با کسی ندارم ،سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون هیجان زیاد نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هیجان زیاد داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون درد سر خاصی نداره بااحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 2بار
 13. MaryaMii

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 2019/3/10 تا 2019/3/11) - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل دسترسی نداشتن به سرور
 14. MaryaMii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مریم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باکسی کاری ندارم سرم تو کار خودمه جدیم حساسم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): - 2:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خاصی به این کار دارم و با این کار خوش حال میشم و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه زیادی به کار کردن دارم وشغل مناسبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3