hesoyam

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره hesoyam

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. hesoyam

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی:دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 1:00 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد و دوستام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. hesoyam

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بازیکن فعال پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 1:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد ازش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار 
 3. hesoyam

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل • سن واقعی 17 • اسم واقعی دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید بچه خوب پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 0800 - 1200) از ساعت 4 تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردیدنداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) فکشن خوبیه و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار یا 5
 4. hesoyam

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل • سن واقعی 17 • اسم واقعی دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید بچه خوب پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 0800 - 1200) از ساعت 4 تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردیدنداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) فکشن خوبیه و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار یا 5
 5. hesoyam

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید بچه خوب پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 0800 - 1200) از ساعت 4 تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردیدنداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) فکشن خوبیه و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار یا 5
 6. hesoyam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 4 تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار یا 5
 7. hesoyam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری"از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب پر تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 04:00-تا02:00شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به لولم میخوره ولیدر باحالی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا 4