diamondworld

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره diamondworld

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. diamondworld

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ از کم بودن پول این اقلیت و مدل اکتیویتی گرفتن در این اقلیت خسته شدم. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی عالی بود فقط لیدر بیشتر فعالیت کنن. که کسی حرف پشت سرشون در نیاره.
 2. diamondworld

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارمو فکر می کنم جای مناسبی برای کوشش و تلاش هست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 3. diamondworld

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارمو فکر می کنم جای مناسبی برای کوشش و تلاش هست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 4. diamondworld

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارمو فکر می کنم جای مناسبی برای شروع و تلاش هست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 5. diamondworld

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارمو فکر می کنم جای مناسبی برای شروع و تلاش هست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 6. diamondworld

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل عدم فعالیت به مدت ۳ روز و اعلام نکردن (اشتباه کردم) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا تجربه داشتم و به این کار علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 7. diamondworld

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر می کنم خیلی خوش می گذره و به این کار علاقه دارم و علاقه مندم به کار زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 8. diamondworld

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر می کنمخیلی خوش می گذره و به این کار علاقه دارم و علاقه مندم به کار زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 9. diamondworld

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر می کنم خیلی خوش می گذره و به این کار علاقه دارم و علاقه مندم به کاره زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 10. diamondworld

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرشیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن آرام و دارای پشت کار و تلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر می کنمخیلی خوش می گذره و به این کار علاقه دارم و علاقه مندم به کار زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی هستم اهل تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳