mobimak4

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  43
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره mobimak4

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mobimak4

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حوصله آنلاین شدن ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:یکی از بهترین لیدرا بود.
 2. mobimak4

 3. mobimak4

 4. mobimak4

 5. mobimak4

 6. mobimak4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست ولی از ظهر تا شب میام • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن مورد علاقمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر 10 بار
 7. mobimak4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست ولی از ظهر تا شب میام • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن مورد علاقمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر 10 بار
 8. mobimak4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و پایه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست ولی از ظهر تا شب میام • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن مورد علاقمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر 10 بار
 9. mobimak4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مبینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و پایه .بی اعصاب اما مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 4 ظهر تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تا رنک 2 بشم_و فکشن باحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر 10 بار
 10. mobimak4

 11. mobimak4

  لایو با متین.
 12. mobimak4

 13. mobimak4

  اعضای زحمت کش پلیس و مکانیک
 14. mobimak4

 15. mobimak4