MehrawD

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  32
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

7 عادی

درباره MehrawD

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 09/08/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

415 بازدید کننده نمایه
 1. MehrawD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشغله و کار • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه در اقلیت های ملایم و ویژه و همینطور علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 3 بار
 2. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشغله و کار • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه در اقلیت های ملایم و ویژه و همینطور علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 3 بار
 3. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایل خاص • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه تجربه زیادی در اقلیت ویژه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 4. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایل خاص • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه تجربه زیادی در این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 5. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22 تا 3 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سفر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم و تجربه شو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر تجربه و علاقه شدید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 6. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس و متعهد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8 شب تا 3 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: درس و دانشگاه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم و تجربه خیلی زیادی توش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل تجربه زیاد از این فکشن و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 7. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. مسئولیت پذیر. شوخ طبع و... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 3 ظهر و 10 تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشغله زیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر علاقه بسیار شدید و اینکه تجربه این فکشن را از قبل داشته ام و با ان آشنایی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه و تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 8. MehrawD

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/09/19 تا 2019/09/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ رخ دادن اتفاق ناگهانی و نرسیدن به بازی کردن
 9. MehrawD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. باتجربه. سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه قلبی و باحال بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تجربه این فکشن رو دارم و از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 10. MehrawD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه زیاد دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 11. MehrawD

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه و وظیفه شناس. مسئولیت پذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 4:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن لیدر و بی در و پیکر بودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه قلبی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دو بار تجربه بودن در FBI • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 12. MehrawD

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله.کاملا ! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیل نداشتن مسئول و لیدر و بی در و پیکر بودن فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لطفا یک لیدر شایسته انتخاب کنید !
 13. MehrawD

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من سرجای خودم ایستادم بدون اینکه به کسی بخورم به من وانتد Ramming on Cop car +1 داده شده. فیلم کاملا گویاست • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم: http://up.iranblog.com/files/1567533551.mp4
 14. MehrawD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: بابک • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل امتحانات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با تجربه بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 15. MehrawD

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: مهراد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس. صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امتحانات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه زیاد دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2