panic

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره panic

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 06/27/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

411 بازدید کننده نمایه
 1. panic

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با نظم - کاردرست - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟بیشتر از 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی نداره ، هروقت که کار نداشته باشم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر عوض شد ، حقوق ها پرید منم چند روز بازی نکردم از شانس لیدر جدید اومده بوده منم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درامدش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا اینجا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 بار
 2. panic

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی | صبور | پر جنب و جوش | یادگیری سریع | با معرفت | با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت بستگی به روزشم داره - تعطیل بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (17:00-13:00)(20:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر خود فکشن منو بن کرد بعد هم از لیدری برکنار شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنگ روشن ، نزدیک بودن HQ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد خوبی اینجان و همچنین گانر های خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-5 بار
 3. panic

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با نظم - کاردرست - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟بیشتر از 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 3:30 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لفت دادم که برم یکجا دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ليدر و ساب ليدر خوبي داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا اینجا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد
 4. panic

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با نظم - کاردرست - وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟بیشتر از 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 3:30 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لفت دادم که برم یکجا دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا اینجا بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد
 5. panic

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی - حرفه ای - مودب - وقت شناس - اکتیو (پر جنب و جوش) • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت 3:30 بعد از ظهر به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته ویژه بیشتر خوشم میاد - از اولم میخواستم بیام ان جی ولی اون موقع دوستان گفتن خالی نداره منم رفتم یک مدت دسته متوسط که تجربه کسب کنم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جای مناسبیه - دوستان اشنا هستم باهاشون کم و بیش - لیدر قانون مدار و جدی ای داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفته شد که دوستان رو اشنایی دارم و خیلی به هم دیگر کمک میکنند و هوای هم دیگر رو دارن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد در بیانِ دیگه بیشتر از 5 بار
 6. someone just need a high-five :) in the face , with the chair

 7. panic

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی | صبور | پر جنب و جوش | یادگیری سریع | با معرفت | با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت بستگی به روزشم داره - تعطیل بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (17:00-13:00)(20:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم لگ بودم سی ثانیه فقط حسودیه هم فکشنیم یک ساعت قبل از واریز حقوق باعث اس اس شد و بن بخاطر چیت اسپید هک (یکی نیس بگه برای چی با اکانت لول 18 باید چیت بزنم ؟؟؟؟؟) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق اسمشم فیلمشم کلشو حفظم | هم مکان فکشن خوبه هم وسیله هاش کامله | رنگشم تکه تو سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همیشه حداقل یک نفر از این فکشن انلاینه خیلی اکتیو ان و خوش برخورد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-5 بار
 8. panic

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: متین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی | صبور | پر جنب و جوش | یادگیری سریع | با معرفت | با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت بستگی به روزشم داره - تعطیل بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (17:00-13:00)(20:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم لگ بودم سی ثانیه فقط حسودیه هم فکشنیم یک ساعت قبل از واریز حقوق باعث اس اس شد و بن بخاطر چیت اسپید هک (یکی نیس بگه برای چی با اکانت لول 18 باید چیت بزنم ؟؟؟؟؟) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بچه های بامرامی داره | پشت همن | وار های قوی | اکتیو | لیدر قوی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای پیشرفت داره با این دوستان با مرام و لیدر حرفه ای • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-5 بار