TiAM

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره TiAM

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/16/2002

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. TiAM

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: نیاز به توضیح نیست همه چیز تو عکس مشخصه • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل : • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اوسکول ردی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر وقت شکایت داشته باشم
 3. TiAM

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ با بچه های فکشن زیاد حال نمیکنم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر واقعا حرف نداره
 4. TiAM

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: اقا این چه وضعشه گله میرزن . میکشن بعدش فحش ام میدن • مدارک (فیلم یا عکس):
 5. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تیام هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14-24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوست داشتم ترک کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر وقت شکایت داشته باشم
 6. TiAM

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ای اقا رسیدگی شه . تو ارساکیا ما از اینا نداشتیم. • مدارک (فیلم یا عکس):
 7. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اسکول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17-19 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوس داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار
 8. TiAM

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ از لیدر جدید خوشم نمیاد - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر قبلی واقعا عالی بود.
 9. TiAM

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (از 2019/12/05 تا 2019/12/06) - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دسترسی نداشتن به سیستم
 10. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش مشکل داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 11. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15- 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش مشکل داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 12. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده (پراکنده) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 13. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامشخص(پراکنده) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش مشکل داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 14. TiAM

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 5 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دیوونه روانی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده (نا مشخص) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 15. TiAM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده (نامشخص) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:با لیدرش مشکل داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر می کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار