need

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره need

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 10/27/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. need

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/04/15 تا 2020/04/16 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمی تونم انلاین باشم باید در مراسمی شرکت کنم
 2. need

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 19/03/2020 تا 20/03/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نتم قطع بوده العان وصل شده نمیشد هیچ به جلسه برسم. همین چند مین پیش وصل شد.
 3. need

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020-01-15 2020-01-17 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت یک روزه
 4. need

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/12/24 تا 2020/1/7 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل شروع امتحان ها نمیشه انلاین بشم
 5. need

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: معین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان پرکار و با همه کنار میام با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) : 14:00-17:00 الی 18:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بنا به امتحان های درسی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون شغل موردنظرم و مورد علاقمه و دوستدارم در اینجا موفق باشم و به همه کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدیریت خوبی و موفقی داره و به خودم اطمینان دارم میتونم اینجا موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1ای 2 بار
 6. need

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان پرکار و با همه کنار میام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) : 14:00-17:00 الی 18:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون شغل موردنظرم و مورد علاقمه و دوستدارم در اینجا موفق باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدیریت خوبی و موفقی داره و به خودم اطمینان دارم میتونم اینجا موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1ای 2 بار
 7. need

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان در کار و به همه کمک میکنم و فعال و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): {13:00-17:00} و {19:00-21:00} معمولا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم و حس میکنم میتونم در این کار خوب باشم و به بقیه کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای کار کردن و کسب درامد و کار با دوستان و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 8. need

  • عکس سایز کوچک از اطلاعات من از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: moein • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیشتر اوقات آنلاین و اشتیاق به ملحق شدن به TTC • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13.00الی 15.00 //19.00الی 21.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این شغل خوشم میاد و دوست دارم و حس میکنم مینونم توش خوب باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میزان علاقه خودم به این شغل و جالبیش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 9. need

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و پر کار . با همه کنار میام • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00-14:00 -- 18:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن و حس میکنم مینونم مفید واقع بشم . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش خوبه و میتونم نو کاری مه بهش علاقه دارم کار کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2الی 3 بار
 10. need

  .از چه تایخ تا چه تاریخ : 3/9/2019 الی 16/9/2019 .دلیل مرحصی : برای فوت رفتگان باید به مراسمات رفته و مراسمات در نزدیکی محل زندگی نیست .لطفا قبول کنید . tinx
 11. need

  .عکس سایز کوچک از کنترل پنل: .سن واقعی :16 .اسم واقعی : امین .در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و اروم و پرکار وتممی سعی خود را میکنم تا مفید باشم .در چه ساعت هایی بازی میکنید:(مثلا:08:00 - 12:00) :14:00-17:00 و 21:00- 02:00 .چرا فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم .برای چه می خواهید به این فکشن بیایید: (حداقل 30کلمه) : برای این که دوست دارم و امید دارم قبول شوم و مفید باشم وبرای راحتی کاربران .چرا فکر میکنید این فکشن برای شما جای مناسبی هست؟ : زیرا دوست دارم و میخواهم افراد دسترسی اسان به امداد کاران داشته باشن .روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟ : 1یا2 بار
 12. need

  .عکس سایز کوچکاز اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل : .سن واقعی :16 .اسم واقعی: امین .در 30 کلمه خود را توصیف کنید :من میخواهم عضو یدکش باشم ؛کار کنم .با همه خوش اخلاقم و با همه کنار میام و با کسی مشکل ندارم وتمامی سعیمو میکنم تا مفید واقع بشم .روزانه چقدر بازی می کنید؟ :4الی 5ساعت . در چه ساعت هایی بازی میکنید : 12:00-14:00 و21:00-1:30 .چرا فکشن قبلی را ترک کردید ؟ : فکشنی قبلی نداشتم .برای چه میخواهید به این فکشن بیایید ؟ :(حداقل 30کلمه) :برای همکاری وراحت بازی کردن بازیکنان و دست سری سری و اسان انها به افراد یدکش و علاقه به ان .چرا فکر میکنید این فکشن برای شما مناسب هست؟ : چون به بهش علاقه دارم و حس میکنم در ان موفق هستم .روزانه چند بار انجمن را چک میکنید :1-2 بار