amirsmv

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  150,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

11 خوب

درباره amirsmv

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 07/22/1998

آخرین بازدید کنندگان نمایه

479 بازدید کننده نمایه
 1. amirsmv

  • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 .7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش مشتیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 11
 2. amirsmv

  • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2
 3. amirsmv

  • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال پر انرژی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9. 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 11
 4. amirsmv

  http:// - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نبوده وقت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید عالی
 5. amirsmv

  سلام من از لانچر استفاده میکردم بدون مشکلی اما از امروز نمیتونم واردش بشم میزنم روش هیچ عکس العملی نشون نمیده پاک کردم لانچر رو دوباره نصب کردم باز هم همینجوریه فیلم هم گرفتم اگر نیاز بود http://s9.picofile.com/file/8360671476/bandicam_2019_05_16_23_14_21_413.mp4.html
 6. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5.6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست فرق میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نظر فکشن خوبی میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظر جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 7 بار
 7. amirsmv

  http:// - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 8. amirsmv

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام - خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5
 9. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: تیام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ . مهربون با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4مشخص نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6
 10. amirsmv

  http:// - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 11. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵.۶ بار
 12. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاره خودم رو انجام میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست متفاوته • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی از فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نظرخوب میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظر جالب میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6
 13. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاره خودم رو انجام میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوت هست معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نظر خوب میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 7
 14. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاره خودم رو انجام میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متفاوته معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نظر خوب میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظر جالب میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 7
 15. amirsmv

  http:// • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاره خودم رو انجام میدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست متفاوته • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی از فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به نظرخوب میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به نظر جالب میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6