BiBle

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  1

آخرین بار برد BiBle در March 19

BiBle یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

5 عادی

3 دنبال کننده

درباره BiBle

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ و وضیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست فکر کنم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم یه جورایی مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 2 بار
 2. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ و وضیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست فکر کنم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم یه جورایی مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 2 بار
 3. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ و وضیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست فکر کنم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم یه جورایی مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 2 بار
 4. BiBle

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: یک ثانیه نشد که ایشون بهم اخطار دادن و بعدش بهم وانتد دادن. • شاهد ها: -- • مدرک/عکس یا فیلم:
 5. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از فکشیونش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همچین فکری نمی کنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار
 6. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و با حال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همچین فکری نمیکنم هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار
 7. BiBle

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2019/03/23 تا 2019/03/30 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 8. BiBle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون لیدرشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 9. BiBle

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 2019/03/20 تا 2019/03/22 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 10. BiBle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون لیدرشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 11. BiBle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شر ولی باحال و بامعرفت. • روزانه چقدر بازی می کنید؟8 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):پراکنده. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام هیتمن. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):لیدرش و ساب لیدرش باحال هستن. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3 بار
 12. BiBle

  عالی بود. امید واریم که هرچه سریع تر بیاد.
 13. BiBle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام تو این فکشنن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟فکر نمی کنم مطمعنم چون به کارم واردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 3 بار
 14. BiBle

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:باحال و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):از دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 3 بار