MmliX

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  266
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

6 عادی

درباره MmliX

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 09/27/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MmliX

آخرین بازدید کنندگان نمایه

626 بازدید کننده نمایه
 1. MmliX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به یه جا دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نداریم که چیزی بگم
 2. MmliX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ناراحتی پلیر ها - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عشقم
 3. MmliX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تو کلمه کسی توصیف نمیشه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. MmliX

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ داوشم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عشقم
 5. MmliX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تو کلمه کسی توصیف نمیشه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 6. MmliX

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دوس دارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 7. MmliX

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تو کلمه کسی توصیف نمیشه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمی کنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هستش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 8. MmliX

  @parhamaa با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. @KingSB با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. @EarlAmin با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. نکته: هرگونه تماس با لیدر و ساب لیدر جهت گرفتن تست باعث تست نگرفتن از شما میشود.
 9. MmliX

  @99mrbig99 بازیکن خاطی دیگر در اقلیت نیستند.
 10. MmliX

  @R3nT با درخواست شما استفاء‬‎ موافقت شد, موفق باشید. @capitantom با درخواست شما استفاء‬‎ موافقت شد, موفق باشید.
 11. MmliX

  @imahdi2 با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. @f0restwOW با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. @AMiREpiCure با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید. نکته: هرگونه تماس با لیدر و ساب لیدر جهت گرفتن تست باعث تست نگرفتن از شما میشود.
 12. MmliX

  @masoomm با درخواست شما استفاء‬‎ موافقت شد, موفق باشید.
 13. MmliX

  @ManTegh با درخواست شما استفاء‬‎ موافقت شد, موفق باشید.
 14. MmliX

  @Expect با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید.
 15. MmliX

  @paradox با درخواست شما موافقت شد, آماده تست باشید.