Parzival

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  36
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

1 دنبال کننده

درباره Parzival

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Parzival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" درUCP"] - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه عالی - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقتشو ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: از این بهتر نمیشه
 2. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نه خیلی اروم نه خیلی جدی حالا میشناسی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراجی ام. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3
 3. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: [/url • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نه زیادی بی خیال نه خیلی جدی وفا رو دیگه اگه بشناسین میفهمین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳تا۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون تایمم کم بود نتونستم بیام بازی اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خداییش نمیدونم هسش هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳الا۶
 4. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نه زیادی بی خیال نه خیلی جدی وفا رو دیگه اگه بشناسین میفهمین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳تا۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون تایمم کم بود نتونستم بیام بازی اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خداییش نمیدونم قبلا بودم برای همون • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳الا۶
 5. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ممد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دردم نمیخورد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تنوع • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 6. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟+2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم ترک کنم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تاکسی سواری رو دوس دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 8. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 9. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 10. Parzival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ 100% - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همین طوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه خوب
 11. Parzival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:[/url - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 29/3/2019 تا 31/3/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کامپیوتر خراب ه الانم با گوشی دارم درخواست می زنم
 12. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Mamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم شاید خوب نباشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 13. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Mamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم شاید خوب نباشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 14. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Mamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم شاید خوب نباشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 15. Parzival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: زینب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق پول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: پولش زیاد نبود خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول توش زیاده از ممبرها و لیدرش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم این اقلیت رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 الی 12 بار