SoltanMaMad

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  30
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

1 دنبال کننده

درباره SoltanMaMad

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SoltanMaMad

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مسایل کاری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پسر گل
 2. SoltanMaMad

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 6/12/2019 تا 10/12/2019 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 3. SoltanMaMad

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون منو تو Gym کیل میدن! • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 4. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کاری با کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم ازش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): شاید فکشن خوبی باشه! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمین نیستم! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 5. SoltanMaMad

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از تاریخ 2019/08/21 تا تاریخ 2019/08/26 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 6. SoltanMaMad

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: بنده دارم با لیدرم Duel میدم ایشون به من وانتد اتک کاپ میدن • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 7. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام دستو دلباز با کسی کاری ندارم گانرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نمیکردم با فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با این فکشن حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون آدم مناسبشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 100 بار
 8. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم بهش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 9. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 10. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام با کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم بهش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 11. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 12. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. SoltanMaMad

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش حال نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 14. SoltanMaMad

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون به چ حقی منو کیل میده؟ • شاهد ها: Ramsay Fault • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. SoltanMaMad

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون 1 تو فاصله زمانی 3 ثانیه دوتا m/ میدن 2 ماشینشو میترکه و به من وانتد رانر میدن در حالی ک ماشین ندارن منو دستگیر کنن!!! • شاهد ها: Ramsay Fault • مدرک/عکس یا فیلم: