Mamad005

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

2 دنبال کننده

درباره Mamad005

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالییی اصن حرف نداره
 2. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2020/5/6 تا 2020/5/8 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 3. Mamad005

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: ممدامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم و پرکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲-۲۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کارمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ 
 4. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همچی خوبه 
 5. Mamad005

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمدامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 الی 18 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 
 6. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت فعالیت ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالیه
 7. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت برای فعالیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 8. Mamad005

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مشغله کاری و نداشتن وقت برای فعالیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیارعالی
 9. Mamad005

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: 17 • اسم واقعی:محمدامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال_جدی_دلسوز • روزانه چقدر بازی می کنید؟2الی3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 10. Mamad005

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی ،مهربان ،بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام فکشن رو تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 11. Mamad005

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی ،مهربان ،بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام فکشن رو تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 12. Mamad005

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ممد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی ،مهربان ،بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام فکشن رو تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار