yazdanbajorvand

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره yazdanbajorvand

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به پلیسی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 2. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته فکشن ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پلیسی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 3. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته فکشن ندارم ، بن شدم و لیدر کیکم کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پلیسی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار
 4. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با این اکانت زیاد بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پلیسی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ بار
 5. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول بیشتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پول خوبی میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 6. yazdanbajorvand

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یزدان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در موقع کار جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول بیشتر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پول خوبی می دهد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار