MZE7

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MZE7

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 03/08/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

364 بازدید کننده نمایه
 1. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تابع قوانین و با نظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 2. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تابع قوانین و با نظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 3. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تابع قوانین و با نظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 4. خدا را دوست بدارید
  حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

 5. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مدتی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر لیدر و اعضای خوب و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6
 6. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام فعال تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فکشنه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 7. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام فعال تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فکشنه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 8. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام فعال تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فکشنه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 9. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام فعال تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فکشنه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 10. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام فعال تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فکشنه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4
 11. MZE7

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم با جنبه با مرام باحالی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا برای امدن به دسته متوسط. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به این فاکشن علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فاکشنه عالیه. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 12. MZE7

  با سلام: من همه کار هارو کردم ولی وقتی ویدیو ضبط میکنم تا زمانی که روی صفحه اصلی دیکستاپ هست فیلم کاملا عادیه هستش ولی وقتی وارد هر بازی میشم صفحه سیاه میشه و هیچی معلوم نیست توی ویدیو تا از بازی میام بیرون روی دیکستاپ همه چی معلومه و واضحه اما توی هر بازی صفحه کاملا سیاه میشه کمک کنین ممنون میشم.
 13. MZE7

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تابع قاوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فغال و تابع قاوانینم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 14. MZE7

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (2018/12/26 تا 2019/1/10) : - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امتحانات نوبت
 15. MZE7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تابع قاوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا فغال و تابع قاوانینم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1