aboljash7

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره aboljash7

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. aboljash7

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: [/url - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2019/10/31 تا 2019/11/1 الی 2 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟سفر و نمیتونم بیام میتینگ
 2. aboljash7

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: [/url - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2019/10/28 تا 2019/11/2 الی 3 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت هستم و تو میتینگ هم احتمال داره میتونم بیام
 3. aboljash7

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری"در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از 2019/10/28 تا 2019/11/1 الی 2019/11/2 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت
 4. aboljash7

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: [/url • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا نعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نمیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان تو فکشنن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴بار
 5. aboljash7

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ابوالفضل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان تو ای فکشنن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴ بار
 6. aboljash7

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):برای اینکه خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4ب
 7. aboljash7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Abolfazl • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ .فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال و تو materials skill 5 هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 8. aboljash7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Abolfazl • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال شوخ . جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل اینه در arms dealer skill 5 هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در arms dealer skill 5 هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 9. aboljash7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: Abolfazl • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ .فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر بد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال و تو materials skill 5 هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 10. aboljash7

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: [/url • سن واقع: 17 • اسم واقعی: abolfazl • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یک فرد فعال و کار کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا از ۲ ظهر تا ۶ عصر و ۱۰ شب تا ۶ یا ۷ صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از این فکشن خیلی خوشم میاد جای مناسبی برای خودم میبینم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار