BehnamPRo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره BehnamPRo

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 04/22/1996

آخرین بازدید کنندگان نمایه

275 بازدید کننده نمایه
 1. BehnamPRo

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): پنجشنبه - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نت شهرمون تو روز میتتینگ قطع شد
 2. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: بهنام • اسم واقعی: 22 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیااد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 -11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد جالب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم اینجارو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6-7 بار
 3. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی:20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار جدی و پر کار و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 تا 22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:زیرا از ابن فکشن خوشم میومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا علاقه بسیار زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا تجربه و علا قه زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5 بار
 4. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار جدی و کوشا و همیشه آماده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 تا 22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:زیرا علاقه ای بهش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا کار این فکشن را دوست دارم و البته لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا تجربه و علاقه ی زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4 بار
 5. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار جدی و سخت کوش و علاقه مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:زیرا علاقه ای به کارش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا علاقه ی زیادی به کار فدرال دارم و وجود لیدر با تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا علاقه و تجربه ی خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حد اقل 3 بار
 6. BehnamPRo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوبیم و تو کارم بساید جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 5تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8-9 بار
 7. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوتینگ خوب - شوخ - به وقت جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا :19:00 هستم معمولا • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به اقلیت های ویژه و کیل دادن مجرم های فراری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مسلط به قوانین این دسته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 8. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 9. BehnamPRo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: بهنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: -- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ - • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد