MrCardinal

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MrCardinal

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MrCardinal

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال شوخ صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جالب نبودن فکشن و نبودن مدت خاصی داخل گیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به فکشن دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دونستن قوانین عمومی سرور و فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-4
 2. MrCardinal

  سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قدرت تشخیص درست و غلط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن جذابین • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن زمان فعالیت جذابیت فکشن و دوسنتن قوانین • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟به دلیل فعالیت بالا و تشخیص اشتباه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 - 4
 3. MrCardinal

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قدرت تشخیص درست و غلط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن جذابین • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن زمان فعالیت جذابیت فکشن و دوسنتن قوانین • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟به دلیل فعالیت بالا و تشخیص اشتباه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 - 4
 4. MrCardinal

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جذاب نبودن فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دونستن قوانین و کامند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 5. MrCardinal

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه و کار بلد و داشتن رفتار مناسب با اعضای فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی حضور نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کار بلد بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار بلد بودن و داشتن تجربه و همچنین داشتن زمان انلاین مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-4
 6. MrCardinal

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه و کار بلد و داشتن رفتار مناسب با اعضای فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی حضور نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کار بلد بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار بلد بودن و داشتن تجربه و همچنین داشتن زمان انلاین مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-4
 7. MrCardinal

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: 18 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه و کار بلد و داشتن رفتار مناسب با بازیکنان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13:00 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی حضور نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کار بلد بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کار بلد بودن و داشتن تجربه و همچنین داشتن زمان انلاین مناسب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-4