KooroSh75

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

3 دنبال کننده

درباره KooroSh75

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 04/10/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  GiuSeppe

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. KooroSh75

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: [/url] - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: از لیدر خوشم می آمد ولی ساب لیدر خیلی احساس شاخ بودن داشت GiuSeppe - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدیم از بس وار دادیم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود ولی ساب لیدر خود شاخ پندار بود GiuSeppe
 2. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مصطفی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال-جدی- • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال-جدی-بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه که زیاد دارم همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2بار Giuseppe
 4. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال-جدی-بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه که زیاد دارم همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1تا2بار Giuseppe
 5. KooroSh75

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به فاکشن NG بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی بود GiuSeppe
 6. KooroSh75

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: <a target="_top" href="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Giuseppe"><img border=0 src="http://agsa.arsacia.ir/players/stats/Giuseppe.png"/></a> - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون rank2 شدم وsub leader فاکشن NG دارم ومی خواهم به NG برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر دقیق خوبی بود باش حال کردم - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به اقلیت دیگری بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالی بکس اقلیت عالی
 7. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: كوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحل .جدي. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00تا10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همينجوري • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحال.علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بيكار نيستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 8. KooroSh75

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: كوروش • در 30 کلمه خود را توصیف كنيد:باحال.جدي.خشن البته تو بازي • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00تا9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم كه ترك كنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقGFSميباشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بي كار نيستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 9. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: كوروش • در 30 کلمه خود را توصیف كنيد:باحل. جدي • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00تا9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همينجوري • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بحال فاز ميده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بيكار نيستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 10. KooroSh75

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: كوروش • در 30 کلمه خود را توصیف كنيد:باحال.جدي.خشن روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00تا9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحال ميباشد.دوستارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بيكار نيستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 11. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال-جدی-با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):6:30تا8:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاز نمیداد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):باحال میباشد-فاز می ده-بی کار نیستی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 12. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:kick • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:kick • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):فاز میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فازش میگیرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 14. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:kick • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فاز میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فازش میگیرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 15. KooroSh75

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: کوروش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:kick • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):فاز می ده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فازش میگیرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1