DeaGle

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره DeaGle

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و حقوق بالا. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهترین فکشن. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار.
 2. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و حقوق بالا. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهترین فکشن. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار.
 3. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و حقوق بالا. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهترین فکشن. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار.
 4. DeaGle

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: توهین • مدارک (فیلم یا عکس): http://s8.picofile.com/file/8334536626/sa_mp_077.png
 5. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام و جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و حقوق بالا. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بهترین فکشن. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار.
 6. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام و جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جای خوبیه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحال و لیدر خوب. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار.
 7. DeaGle

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: پس از G کردن و دستبند کردن از سرور خارج شد. • مدارک (فیلم یا عکس):
 8. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و با مرام. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب و فکشن خوب. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درآمد بالا. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 9. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 5:00 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدن از فکشن قبلی. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درآمد خوب و لیدر خوب. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه ی زیادی دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 10. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 5:00 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدن از فکشن قبلی. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): درآمد خوب و لیدر خوب. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه ی زیادی دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 11. DeaGle

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: نوید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خاکی و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی حضور نداشتم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد به این فکشن و درآمد بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوب و درامد بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار