aliyazdan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

7 دنبال کننده

درباره aliyazdan

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یزدان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 1شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم چند وقته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟دیگه داریم میام اگه خدا بخواد همه فکشن هارو رفتیم همین مونده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 2. aliyazdan

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: با سلام بنده وانتد داشتم ایشون وانتد کاپ کیل دادناخه مگه داریم • شاهد ها: تو عکس یا همون مدرک ها هستن • مدرک/عکس یا فیلم:1: 2:
 3. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 -20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین جوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 الی 5
 4. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم باشن بام خوبم با همه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2ظهر تا 5صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دل زدگی از کاپ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رفیقام اونجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 5. aliyazdan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2016/09/15تا2016/09/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ب دلیل مشکلات زیاد و مسافرت کوتاه تا قبل میتینگ میام .ولی شرمنده نمیتونم گزارش کار بزارم. اگه مشکلی ک نداره ک گزارش کار نزارم ولی بیام میتینک ؟
 6. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم خوب باشن بام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12ظهر تا 5 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همنجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر میکنم باید تجربه کرد این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 7. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم خوب باشن بام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2ظهر تا5صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این نوع فکشن رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حالا واستا بریم ببینم جای ما هست یا نه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 8. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم خوب باشن بام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2ظهر تا 5صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:جای مناسبی نبود دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هنوز فکر نکردم درموردش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 9. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم خوب باشن بام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12ظهر تا 5صبح روز بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم اولین تجربس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همنجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 10. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: غمگین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8صبح تا 5صبح روز دیگه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید::| • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم لیدر و همچیشو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 11. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: علی • اسم واقعی: 21 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم خوب باشن بام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد تا دلت بخواد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:واسه امدن ب این فکشن بهتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقام اینجا فقط من اون تو نیستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم متمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4
 12. aliyazdan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب باشن بام خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10صبح تا 5صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بهم ریخته بودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ب رفیقام اینجا میخوام برم جاشو بعدم انجی دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2.3
 13. aliyazdan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 اسم واقعی:علی در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیم و سریع روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 12 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا12:00- 15:00): 11:00-01:00 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کم بودن پول. برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب درامد و کسب تجربه چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 14. aliyazdan

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : توضیحات : من تیم اسپیک بودم ایشون امد منو بن کرد نمی دونم چرا بعد دیدم زده تبلیغات من تبلیغ نکردم ایشون بن کرده اگه مدرک داره ایشون بده ممنون. مدارک (فیلم یا عکس":
 15. aliyazdan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : سن واقعی: 20 در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بهترین بازیکن هستم , وعاشق گیم هستم. روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-7 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 9:00 تا 13:00 و از 16:00 تا 23:00 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی دوست دارم فکشن رو چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نکردم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 -6