DraKulA

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  24
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

1 دنبال کننده

درباره DraKulA

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/18/1999

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امین زعو • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کلمات توصیف نمیشوم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): میانگین 13:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حس میکنم برای من کار خوبی هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به کارش علاقه دارم و مهارت رانندگی خوبی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20
 2. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امین زعوو • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پررو، پلی بوی.لاکچری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودیم بخاطر سربازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفاقتی و مرام و معرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همشون بچه های باحالی هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 25 الی 50
 3. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امین زعوو • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پررو، پلی بوی.لاکچری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودیم بخاطر سربازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفاقتی و مرام و معرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همشون بچه های باحالی هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 25 الی 50
 4. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امین زعوو • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پررو، پلی بوی.لاکچری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودیم بخاطر سربازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفاقتی و مرام و معرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همشون بچه های باحالی هستند • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 25 الی 50
 5. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: امین زعو • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خواننده ی محبوب دلها • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر مهربان و دوست داشتنی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تک تیر اندازه خوبیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 50بار
 6. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بن شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و برام جذابه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 7. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بن شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و برام جذابه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 8. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بن شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و برام جذابه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 9. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بن شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و برام جذابه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 10. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دست به اسلحه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل بن شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و برام جذابه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 11. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی:امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از کل بازیکنان ارسا کیا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 تا 02 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: درگیری با یک نفر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه زیاد و تسلط به قوانین • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 55555500 بار
 12. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خب و پر تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 تا 22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیحوصلگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار4
 13. DraKulA

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی خشن و حساس به قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از کل پلیرای ارسا کیا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟(مثلا 08:00 - 12:00):10 صبح تا 1 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دیلی خشته شدن از فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیق صمیمی با لیدر و اشنایی با ساب لیدر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10000 بار
 14. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم.خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: زیاد خوشم نیامد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن علاقه دارم و دارمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سابقه زیاد و تسلط به قوانین • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 55555500 بار
 15. DraKulA

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خشن و سریع و دست به عمل عالی - رانندگی خشن - تیر اندازی دقیق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه انلاین هستم 24 ساعته • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 10 صبح تا 2 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن خراب شده بود و ابروی ممبرا رفته بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه زیاد در پلیسی و اموزش دیده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تسلط به قوانین و یاد داشتن همه ی قوانین سرور - عمومی - زندان - فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 هر لحظه بیش از 10000 بار