AMIRhosein

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AMIRhosein

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم از پسش بر بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار3
 2. AMIRhosein

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 5/19/2018 تا 6/19/2018 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟امتحاناته مدرسه و درسی
 3. AMIRhosein

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2018/18/5 تا 2018/19/5 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟امتحاناته مدرسه و درسی
 4. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یک ادم بی ازار فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و لیدر عع خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یکی از دوستام اینجاس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 5. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون سرد و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به کفشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ یکی از رفیقام تواین ففکشن عع • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 6. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون سرد و ارام فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به فکشن پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و یکی از دوستام تو این فکشنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و توانمندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 7. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون یرد و ارام و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 الی 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و توان مندی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 8. AMIRhosein

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیر حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ ارام خون سرد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به فکشن پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کسی بیکار نیست و میدونم از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد