Kenobi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  91
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

3 دنبال کننده

درباره Kenobi

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Kenobi

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام من امیر هستم از قزویین کاملا مسلط به قوانین این شغل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوشم نمیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکش خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 2. Kenobi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عصبی عشق دعوا دنبال شر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 23:50 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوس داشتم اومدم دسته متوسط بریم دعوا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن جا بچه گنده هاس مخصوصا لیدرش بریم سرور دعوا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به شخصیتم میخوره میخوام همه بزنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 3. Kenobi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عصبی عشق دعوا دنبال شر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 23:50 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوس داشتم اومدم دسته متوسط بریم دعوا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن جا بچه گنده هاس مخصوصا لیدرش بریم سرور دعوا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به شخصیتم میخوره میخوام همه بزنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 4. Kenobi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عصبی عشق دعوا دنبال شر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 23:50 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوس داشتم اومدم دسته متوسط بریم دعوا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن جا بچه گنده هاس مخصوصا لیدرش بریم سرور دعوا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به شخصیتم میخوره میخوام همه بزنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. Kenobi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عصبی عشق دعوا دنبال شر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 23:50 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوس داشتم اومدم دسته متوسط بریم دعوا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن جا بچه گنده هاس مخصوصا لیدرش بریم سرور دعوا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به شخصیتم میخوره میخوام همه بزنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. Kenobi

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 7. Kenobi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رو و جدی ، مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: انلاین نشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام اونجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 8. Kenobi

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: - • توضیحات: من میتینگ نیومدم بجای Faction War بنده را Kick کردن رو چه حساب 2 تا FW؟ من میتینگ نیومدم چطور مت دراگ بدم؟ • مدارک (فیلم یا عکس):
 9. Kenobi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام با اخلاق مهربان جدی شوخ با صبر بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با استورم و لیدرش حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 10. Kenobi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ رفیق باز • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 4:000 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): متوسطو دوست دارم کلا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همع چیشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 11. Kenobi

  @sina9533 درخواست شما قبول شد.
 12. Kenobi

  @Heydar درخواستتون قبول شد. @Daenerys
 13. Kenobi

  @XziT درخواست شما قبول شد.
 14. Kenobi

  @Mobinn درخواست شما قبول شد.
 15. Kenobi

  @kamyarentezari درخواست شما قبول شد.