RApTOR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره RApTOR

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/05/2001

آخرین بازدید کنندگان نمایه

414 بازدید کننده نمایه
 1. RApTOR

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید 2018/10/10 تا 2018/10/13 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 2. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 4. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 5. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 6. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17. • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و ارام و فعال _سریع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 2:00 - 18:00). • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم سریع هستم و علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار.
 9. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17. • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و ارام و فعال _سریع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 2:00 - 18:00). • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم سریع هستم و علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار.
 10. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17. • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و ارام و فعال _سریع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 2:00 - 18:00). • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم سریع هستم و علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار.
 11. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17. • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و ارام و فعال _سریع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 2:00 - 18:00). • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم سریع هستم و علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار.
 12. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17. • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و ارام و فعال _سریع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (مثلا 2:00 - 18:00). • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم سریع هستم و علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار.
 13. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 14. RApTOR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون بامزه کار بلد فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون که میخوام بیام و دوست دارم این فکشن رو • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 15. RApTOR

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/07/17تا 2018/07/31 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکلات خانوادگی و مسافرت ناگهانی