FaRnaM

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  91
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2

آخرین بار برد FaRnaM در October 15 2018

FaRnaM یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

29 عالی

12 دنبال کننده

درباره FaRnaM

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 01/17/1885

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  FaRnaM

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 1:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): آدم بکشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 3. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 1:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مجوز بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و اروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون گیمرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مهربونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مهربونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 با
 7. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خشن لیدر عالی
 8. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشن گیمرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خشنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خشنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 با
 9. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر اقلیت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خشن لیدر عالی
 10. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خشن گیمرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش حال نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خشنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خشنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 11. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ %100 - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حال نمیکنم با لیدرش - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:
 12. FaRnaM

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فرنام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای مقابله با دشمنان خطرناک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دشمنان خطرناک رو از بین ببرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 13. FaRnaM

  - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هردو عالی
 14. FaRnaM

  - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2019/2/22 تا 2019/2/23 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن وقت کافی
 15. FaRnaM

  - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2019/1/17 تا 2019/1/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن وقت کافی