Arjun

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Arjun

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 24:00 اکثرا همه وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و هیجانش زیاده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عباقه و تواناییداین فکشنو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 10 بار
 2. Arjun

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم خوش اخلاق زیبا خوش زبون سنگین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ همیشه 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 الی 18:00 18:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این فکشن علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه پولش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه پولش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10
 3. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 10 ساعت اکثرا همیشه هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن و تواناییشو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و تواناییشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7بار
 4. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 10 ساعت اکثرا همیشه هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن و تواناییشو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و تواناییشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7بار
 5. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 10 ساعت اکثرا همیشه هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن و تواناییشو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و تواناییشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7بار
 6. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 الی 10 ساعت اکثرا همیشه هستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن و تواناییشو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم و تواناییشو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7بار پسندیدم
 7. Arjun

 8. Arjun

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار پسندیدم
 9. Arjun