AliR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AliR

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AliR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: reza • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت ۷ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰ تا ۱۵ ۱۸ تا ۲۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فعال نبودند • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسطیه خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 2. AliR

 3. AliR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: Reza • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای رفتن ب فکشن دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه با لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ 
 4. AliR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: ۲۲ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۸ الی ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن ب tmf • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 5. AliR

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: ۲۲ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۸ الی ۲۳ ۲۴ الی ۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن ب این فکشن و دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ بار
 6. AliR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: ۲۲ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۸ الی ۲۴ ۲۴ الی ۳ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن ب فکشن GSF • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد
 7. AliR

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ کم در بازی هستم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر‌ خوب قانون مند عالی
 8. AliR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: 22 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق.با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:زیاد فعال نبودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ب این کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 9. AliR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی:رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق باحال فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 17 و 23 تا 05 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیومد فعال نبودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فعالیت باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پزهیجان بودن بچه هایه خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3