MrRAouf

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  54
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

5 عادی

4 دنبال کننده

درباره MrRAouf

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

582 بازدید کننده نمایه
 1. MrRAouf

  بازیکن ALIREZA008 درخواست شما قبول شد. مسافرت خوبی داشته باشید.
 2. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی آزار - دقیق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بدلیل انلاین نشدن غیر موجه اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از فکشن فدرال خوشم میاد. بنظرم فکشن جالبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ی خاصی پیدا کردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 3. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بی آزار - دقیق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیوستن به هیتمن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخواطر این که هیتمن یه اقلیت دقیق و بی نقص هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ی خاصی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 4. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بی آزار - دقیق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیوستن به پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخواطر این که گارد ملی یه اقلیت دقیق و بی نقص هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ی خاصی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 5. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بی آزار - دقیق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیوستن به هیتمن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخواطر این که گارد ملی یه اقلیت دقیق و بی نقص هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ی خاصی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 6. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بی آزار - دقیق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 04:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای پیوستن به گارد ملی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخواطر این که گارد ملی یه اقلیت دقیق و بی نقص هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه ی خاصی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار
 7. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی :رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی از انسان های کره ی زمین در کشور ایران هستم و هیچ فرقی با مردم یگه ندارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از اقلیت قبلیم بیرونم انداختن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن Contract شهر آرساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه چندین بار این اقلیت بودم و چیز بدی در این اقلیت ندیدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار یا بیشتر
 8. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی :رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی از انسان های کره ی زمین در کشور ایران هستم و هیچ فرقی با مردم یگه ندارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از اقلیت قبلیم بیرونم انداختن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن مجرمین شهر آرساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه چندین بار این اقلیت بودم و چیز بدی در این اقلیت ندیدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار یا بیشتر
 9. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی :رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی از انسان های کره ی زمین در کشور ایران هستم و هیچ فرقی با مردم یگه ندارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از اقلیت قبلیم بیرونم انداختن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن Contract شهر آرساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه چندین بار این اقلیت بودم و چیز بدی در این اقلیت ندیدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار یا بیشتر
 10. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی :رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی از انسان های کره ی زمین در کشور ایران هستم و هیچ فرقی با مردم یگه ندارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از اقلیت قبلیم بیرونم انداختن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن مجرمین شهر آرساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه چندین بار این اقلیت بودم و چیز بدی در این اقلیت ندیدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار یا بیشتر
 11. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی :رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی از انسان های کره ی زمین در کشور ایران هستم و هیچ فرقی با مردم یگه ندارم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از اقلیت قبلیم بیرونم انداختن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن مجرمین شهر آرساکیا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه چندین بار این اقلیت بودم و چیز بدی در این اقلیت ندیدم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8بار یا بیشتر
 12. MrRAouf

  Mr_ArMaN [R.e.z.a] درخواست شما قبول شد. amir147 درخواست شما رد شد (شما از سرور محروم هستید) Hosseinjmm درخواست شما رد شد (مهارت لازم را ندارید)
  1. ScuRe

   ScuRe

   با سلام بنده چون تازه کارم نمی دونم عکس هارو کجا بزارم برای این موضوع پوزش عکسvtwt_sa-mp-023.pngqx6g_sa-mp-019.pngw32w_sa-mp-018.pngtyz2_sa-mp-017.pngpkx0_sa-mp-016.png9qa2_sa-mp-015.pngdqyk_sa-mp-014.pngها:spoa_sa-mp-013.pnga0ul_sa-mp-012.png

   axq_sa-mp-011.png

   4rdw_sa-mp-010.png

   fp2w_sa-mp-009.png

   0n0_sa-mp-008.png

   0n0_sa-mp-008.pngd5oa_sa-mp-007.png

    

   locf_sa-mp-006.png

 13. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه ادم معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا بودم و این فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار
 14. MrRAouf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رئوف • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه ادم معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم ای فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6بار