darkknight

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره darkknight

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

282 بازدید کننده نمایه
 1. darkknight

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع جدی در کار و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم از مدیک بودن همچنین هیچ هیجان و فعالیت خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن جالب جذاب و پر هیجان هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از اولی که وارد سرور شدم از این فکشن خوشم میومد و دوست داشتم بیام توش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ پنج شیش بار یا بیشتر ولی کمتر از این همیشه
 2. darkknight

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع جدی در کار و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم از مدیک بودن همچنین هیچ هیجان و فعالیت خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن جالب جذاب و پر هیجان هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از اولی که وارد سرور شدم از این فکشن خوشم میومد و دوست داشتم بیام توش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ پنج شیش بار یا بیشتر ولی کمتر از این همیشه
 3. darkknight

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع جدی در کار و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم از مدیک بودن همچنین هیچ هیجان و فعالیت خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن جالب جذاب و پر هیجان هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از اولی که وارد سرور شدم از این فکشن خوشم میومد و دوست داشتم بیام توش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ پنج شیش بار یا بیشتر ولی کمتر از این همیشه
 4. darkknight

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع جدی در کار و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 یا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 تا 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم از مدیک بودن همچنین هیچ هیجان و فعالیت خاصی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن جالب جذاب و پر هیجان هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از اولی که وارد سرور شدم از این فکشن خوشم میومد و دوست داشتم بیام توش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ پنج شیش بار یا بیشتر ولی کمتر از این همیشه
 5. darkknight

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/8/27 تا 2017/9/4 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ رفتن به مسافرت