PriNcesS

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

3 دنبال کننده

درباره PriNcesS

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/20/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون عصبی و به موقع جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کسب کردن تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون من عاشق گارد هستم و میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 2. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق با احساس جذاب و به موقع جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل انلاین نبودن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطره عشقم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3
 3. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق - با احساس - عصبی و به موقع جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل آن نشدن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون یکی از بهترین فکشن هاست و منم دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون عصبی و به موقع جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه و تجربه کسب کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این فکشنو دوس دارم و میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 5. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق مهربون عصبی و به موقع جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه و تجربه کسب کردن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این فکشنو دوس دارم و میتونم پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق * با احساس و به موقع (جدی) • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا 20:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس داشتن , علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 7. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق * با احساس و به موقع (جدی) • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا 20:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس داشتن , علاقه. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار
 8. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16. • اسم واقعی: ونوس. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق - با احساس - به موقع(جدی). • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 20:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تاحالا عضو فکشن نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون همیشه دوست داشتم که پلیس بشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم و میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3بار.
 9. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16. • اسم واقعی: ونوس. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق - با احساس - به موقع(جدی). • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 20:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تاحالا عضو فکشن نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون همیشه دوست داشتم که پلیس بشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم و میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3بار.
 10. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16. • اسم واقعی: ونوس. • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق - با احساس - به موقع(جدی). • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 20:00. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تاحالا عضو فکشن نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون همیشه دوست داشتم که پلیس بشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون علاقه دارم و میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3بار.
 11. PriNcesS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: ونوس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق - با احساس - به موقع (جدی) • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست.معمولا 18:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تاحالا عضو فکشن نبودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون یکی از بهترین شخص زندگیم اونجاست. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون تجربه دارم و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3بار